Pre rodičov

Keď sa narodí bábätko

stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí

uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí

podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve

vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu