Členstvo

Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.

Jeseň

September, Október, November, December

13 cvičení / 84  €

Zima

Január, Február, Marec

11 cvičení / 77 €

Jar

Apríl, Máj, Jún

11 cvičení / 77 €

Výška členského je jednotná 7 eur/ 1 cvičenie.
Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy

Pre tehotné maminky je tu možnosť úhrady členského prostredníctvom 3 vstupov (3 vstupenky na 3 cvičenia).

Cena 1 cvičenia ostáva nezmenená, čiže cena troch vstupov je 21 eur.

Zľava pre súrodencov je 15%.

Každé dieťatko dostane na konci kurzu milú pozornosť.
Aj na maminku či tatinka čaká prekvapenie 😉

Vstupy si vyčerpáte podľa Vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.

Úhrada sa vykoná

  • prevodom na účet
  • v hotovosti lektorke najneskôr na 1. Cvičení