MINI 2

O cvičení

Vek: 6-8 mesiacov
Dĺžka trvania: 60 min
Počet miest: max 7
Cena: 10 €/hodina
IMG_4595

Zameriame sa na prvé cvičenia s detičkami – spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s ním hrať tak, aby mu hra pomáhala pri jeho vlastnom rozvoji, ako s dieťatkom môžme cvičiť a pomôžeme mu posilniť svalový tonus, prípadne naopak ho uvoľníme. Pomôžeme mu rozvíjať jemnú motoriku primerane veku, spôsoby uchopovania predmetov a manipulácie s nimi, spoznáme hry podporujúce rozvoj vnímania a senzomotorického myslenia, ktoré sa rozvíja práve na základe podnetov z okolia. Pri hrách, samozrejme, rozvíjame porozumenie reči a artikuláciu.

 

Pri voľbe kategórie MINI 2 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko sa pretáča, točí sa na bruchu okolo osi – hodiny, plazí sa, kolienka podsúva pod bruško, ešte nelozí.

Popis

 • Manipulácia rodiča s bábätkom
 • Postupnosť prirodzeného psychomotorického vývinu od narodenia
 • Vývin v celistvosti – pozornosť venujeme všetkým aspektom vývinu
 • Hry s dieťatkom, hra ako metóda učenia dieťaťa
 • Vhodné stimulácie
 • Súhry a koordinácia
 • Spoznávanie, vnímanie vlastného tela
 • Jemná motorika, uchopovanie
 • Masáž a dotyk
 • Rituálny začiatok
 • Rozcvička dieťa, mama
 • Spoločné cvičenie
 • Individuálne zameranie
 • Spoločné hry a cvičenia
 • Zhodnotenie
 • Rituálny záver

Čo si vziať so sebou na cvičenia Mini?

Pri cvičení s dieťatkom sa zapotíte. Počítajte s tým, že budeme pracovať na zemi, v stoji, v ľahu.
Príďte v pohodlnom, skôr športovom oblečení. Máte možnosť prezliecť sa priamo na mieste cvičenia. Pe bábätko nič špeciálne nepotrebujete.
Ak chcete, môžete si priniesť vlastnú látkovú plienku, ale na prevádze ich máme k dispozícií. Dojčiť bábätko môžete aj počas cvičenia.
Nezabudnite si sebou priniesť vodu!

Pitný režim

Nezabudnite si so sebou priniesť aj vodu pre seba a dieťa.