Kategórie

MINI 1
Vek: 3-5 mesiacov
Dĺžka trvania: 60 min
Počet miest: max 6
Cena: 9 €/hodina
MINI 2
Vek: 6-8 mesiacov
Dĺžka trvania: 60 min
Počet miest: max 7
Cena: 9 €/hodina
MINI 3
Vek: 9-12 mesiacov
Dĺžka trvania: 60 min
Počet miest: max 9
Cena: 9 €/hodina
MINI / EXPLORER
Vek: 12-14 mesiacov
Dĺžka trvania: 45 min
Počet miest: 10
Cena: 8 €/hodina
EXPLORER 1
Vek: 15-17 mesiacov
Dĺžka trvania: 45 min
Počet miest: max 11
Cena: 8 €/hodina
EXPLORER 2
Vek: 18-24 mesiacov
Dĺžka trvania: 45 min
Počet miest: max 11
Cena: 8 €/hodina
JUNIOR
Vek: 2-3 roky
Dĺžka trvania: 60 min
Počet miest: max 11
Cena: 8 €/hodina